TIETOSUOJA JA MUUT KÄYTÄNNÖT

Päivitetty 15.1.2024

Toimintamme edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä, mutta ei huolta. Lue oheinen tietosuojaselosteemme, niin pääset kärryille mm. siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme sekä miksi niin teemme. Saatamme päivittää tietosuojaselostetta toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Muutokset astuvat voimaan, kun olemme päivittäneet ne tähän tietosuojaselosteeseen. Kannattaa siis käydä tällä sivulla säännöllisen epäsäännöllisesti!

Kuka on rekisterinpitäjä?

Sivuteollisuus Oy (Y-tunnus: 2289437-5)

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 7
33720 Tampere

Postiosoite:
Korkeakoulunkatu 7
33720 Tampere

Keneen voin olla yhteydessä rekisteriä koskevissa asioissa?

Sivuteollisuus Oy
Jari Ratinen
myynti@sivuteollisuus.fi
+358 40 545 4471

Mikä on rekisterinne nimi?

Sivuteollisuus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Mihin tarkoituksiin keräätte henkilötietoja?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja lähinnä asiakkuuksien hallintaan liittyvistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi palveluiden tuottaminen ja toimittaminen, laskutus, perintä, reklamaatioiden käsittely, asiakastuki ja palautepyynnöt. Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietoja lisäksi oman markkinointiviestintämme tarkoituksiin lain sallimissa rajoissa. Joissakin tapauksissa saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi myös lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, esimerkiksi kirjanpitoa ja viranomaisia varten. Tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi vain sinun parhaaksesi!

Mitä tietoja keräätte?

Voimme tallentaa henkilön perustietoja, joita voivat olla esimerkiksi nimi, titteli, työpaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite. Lisäksi voimme tallentaa tiedot tilatuista palveluista / kiinnostuksen kohteista, tilattujen palveluiden toimittamisesta, annetusta palautteesta ja laskutustiedoista. Henkilön suostumuksella voimme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja.

Mistä lähteistä keräätte henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöiltä itseltään esimerkiksi kotisivujen lomakelähetysten, chatin sekä sähköpostiyhteydenottojen ja soitettujen puheluiden kautta. Emme tallenna puheluita, mutta numero saatetaan tallentaa puhelimeen ja antamiasi tietoja kirjoittaa ylös. Lisäksi voimme rekisteröidä tapahtumissa/tapaamisissa ja Sivuteollisuuden muussa toiminnassa saadut henkilötiedot.

Kenelle luovutatte henkilötietoja?

Luovutamme henkilötietoja vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osin kolmansille osapuolille palveluidemme toimivuuden ja laadun säilyttämiseksi. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten ilman henkilön antamaa kirjallista lupaa.

Siirrättekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Saatamme siirtää tietoja joissakin tilanteissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, sillä osa käyttämistämme pilvipalveluista voi sijaita näiden alueiden ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirto tehdään EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen tai että siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu.

Miten suojaatte henkilötiedot?

Rekisterin tietoihin on pääsy Sivuteollisuuden omistajalla ja työntekijöillä, jotka niitä työssään tarvitsevat. Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen avulla sekä palomuurilla, virustorjunnalla että SSL:llä alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Data on salatuilla palvelimilla. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Kauanko säilytätte henkilötietoja?

Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella niiden käyttötarkoituksen ja tilanteen mukaan. Säilytysajat ovat kuitenkin aina kohtuulliset, eikä meillä ole tarve säilyttää toimintamme kannalta tarpeettomia tietoja. Myös lainsäädäntö (mm. kirjanpitolaki) saattaa pakottaa meitä säilyttämään joitakin henkilötietoja määrätyn ajan. Poistamme tiedot myös rekisteröidyn pyynnöstä.

Voinko tarkastaa, mitä tietoja olette keränneet minusta?

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@sivuteollisuus.fi.

Tiedoissani on virhe, voitteko korjata sen?

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen myynti@sivuteollisuus.fi. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa sähköpostissa, mitä tietoja hän haluaa itsestään päivittää ja antaa samalla oikeat tiedot.

Mitä muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia minulla on?

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Poistamme tiedot rekisteristä henkilön vaatimuksesta tai ammatillisen vastuualueen muuttuessa. Viestintärekisteristä poistuminen tapahtuu lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen myynti@sivuteollisuus.fi.